Tác giả: Diệu Oanh

Tin tuyển dụng Tháng 3 năm 2024

Tuyển dụng tháng 3

Chào tháng 3, Sawa Việt Nam thông báo tuyển dụng các vị trí sau: 1. Giao dịch viên Mục đích công việc Thực hiện các hoạt động điều phối, chăm sóc khách hàng. Nhiệm vụ cụ thể Tiêu chuẩn Chế độ: Phương thức ứng tuyển: Để ứng tuyển, xin vui lòng để lại thông tin[xem]