Tác hại của Clo dư trong nước

Clorua: Tác Hại Của Clo Dư Trong Nước

Clorua là một trong các ion quan trọng trong nước và nước thải. Clorua kết hợp với các ion khác như Natri, Kali tạo vị cho nước.   Clorua là gì? Clorua là một trong những anion phổ biến ở trong … Xem thêm